Magyar Gyümölcsfaiskolák
Országos Egyesülete

Tagfelvétel

Magyar Gyümölcsfaiskolák Országos Egyesülete

Tagfelvételi szabályok

Az Egyesületnek tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki /amely az ország területén gyümölcsfaiskolai tevékenységet folytat vagy a jövőben folytatni kíván, faiskolai engedéllyel rendelkezik vagy azt kiváltani szándékozik, az alapszabályt magára nézve kötelezően elismeri a tagdíjat megfizeti és nem áll fenn vele szemben – a felvételt- kizáró ok.

A Tagfelvételt az Egyesület titkáránál írásos szándéknyilatkozat megtételével kell kezdeményezni. A szándéknyilatkozathoz mellékelni kell két olyan tag ajánlását, akiknek/amelyeknek faiskolája a jelölt leendő tevékenységi helyének (faiskolájának) közelében működik. A jelölt alkalmasságának elbírálását az Egyesület elnöksége végzi, amely javaslatot tesz a Közgyűlésnek. A tagfelvételről -az elnökség javaslata alapján – a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagdíj a belépés évében 35.000 Ft, ezt követő évben az előző évben végzett szaporítás alapján 35.000-100.000 Ft.

Tagdíjszabályzat összefoglaló

Tagfelvétel kérelem, ajánlás személy

Tagfelvétel kérelem, ajánlás cég

Az oldal üzemeltetője: Magyar Gyümölcsfaiskolák Országos Egyesülete
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Telefon: +36 30 425 25 77
E-mail: szilvia.nemeth@mgyoe.hu

mgyoe.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Tárhely szolgáltató

Design: Az mgyoe.hu honlapot a Weboldalkészítés Budapest csapata készítette